Welkom op de website van Dorpsraad Opperdoes

Welkom op de website van Dorpsraad Opperdoes

Dorpsraad Opperdoes: voortbestaan bedreigd!

Ontstaan vanuit het wijk- en buurtbeheer is de Dorpsraad in december 2006 voortvarend van start gegaan. Het was al snel duidelijk dat de dorpsraad bestaansrecht heeft. Dit bleek door de veelheid en complexiteit van de vragen en wensen die in het dorp leefden.De dorpsraad is jarenlang gevormd door een aantal, veelal vaste, mensen die zich namens de inwoners van Opperdoes inspanden met het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.In de afgelopen zeven jaren is er veel vertrouwen opgebouwd tussen de politiek en de dorpsraad waardoor de mening van de dorpsraad zwaarwegend heeft geteld bij diverse belangrijke vraagstukken.
De dorpsraad is echter nu op een punt gekomen waarbij het bestaansrecht niet meer zo duidelijk was als in december 2006.
Hiervoor zijn twee argumenten:
- Het per direct stoppen van een drietal bestuursleden (door privé omstandigheden). Andere bestuursleden treden af conform het rooster van aftreden in 2014.
- Het structureel ontbreken van betrokkenheid van een groot deel van de inwoners van Opperdoes. Reeds vele malen hebben wij bewoners van Opperdoes gevraagd om betrokkenheid en input. Bovendien zijn vele inwoners van Opperdoes persoonlijk benaderd om de dorpsraad te versterken.

De conclusie is helder: de dorpsraad leeft ogenschijnlijk niet (meer) in ons dorp. De dorpsraad moet dus helaas vaststellen dat zij op deze manier niet meer verder kan functioneren. Daarom heeft zij in de vergadering van 18 september j.l., besloten om zijn activiteiten, tijdelijk, op een minimaal niveau voort te zetten. Per 1 januari 2014 zal de dorpsraad ophouden te bestaan. Jammer? Natuurlijk, want met een grote gemeente als Medemblik is het van essentieel belang dat een dorp goed vertegenwoordigd wordt om zijn “stem te laten horen”. Wellicht dat met “vers bloed” vanuit onze inwoners er een “nieuwe” dorpsraad kan ontstaan die in staat zal zijn de betrokkenheid een energieke boost te kunnen geven.
Wilt u reageren?
Heel graag uw reactie naar info@dorpsraadopperdoes.nl

Tot nader orde zullen de geplande openbare vergaderingen niet doorgaan.