top of page

DORPSRAAD
OPPERDOES

icoon - Dorpsraad Opperdoes.png

Over de Dorpsraad

Is er genoeg ruimte voor de jeugd in Opperdoes? Hoe kan Opperdoes zijn eigen identiteit bewaren? Hoe ziet Opperdoes er over 10 jaar uit? Dat zijn allemaal vragen waar  wij ons bezig mee houden.

Ons doel

Het doel van de stichting Dorpsraad is de leefbaarheid in Opperdoes te
verbeteren en daarvoor alles te doen, dat daaraan bijdraagt, zoals:
-    Overleg en samenwerking
-    Het peilen van meningen in Opperdoes
-    Het behartigen van belangen van de dorpsgemeenschap bij andere
overheden en instellingen.
-    Overleg met andere organisaties die voor de Dorpsraad van belang
kunnen zijn

Onze missie

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners met betrekking tot de woonomgeving en is een aanspreekpunt voor alle inwoners. Als Dorpsraad zullen we u proberen te adviseren en indien nodig te begeleiden. We hopen een positieve ondersteuning van de sociale samenleving te zijn.

De communicatie tussen de gemeente en de burgers te bevorderen en de betrokkenheid en participatie van de dorpsbewoners aan te moedigen. 

De Dorpsraad is een adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders/Gemeenteraad en betreft de inwoners van heel Opperdoes.

bottom of page