top of page

PROJECTEN
OPPERDOES

icoon - Dorpsraad Opperdoes.png

Op deze pagina vind je de projecten waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. De laatste actuele stand van zaken is te vinden onder Nieuws uit de Dorpsstraat. In de notulen van de Dorpsraad tref je de besprekingsverslagen, zoals de onderwerpen in de bijeenkomsten van de Dorpsraad zijn besproken. Daarin zijn dan ook de eventuele formele standpunten opgenomen.

Doorgaand Landbouwverkeer

De Dorpsraad spreekt met verschillende partijen over het tegengaan van het doorgaande landbouwverkeer in het dorp.  Het is een grote wens om dit over het algemeen zware verkeer uit het dorp te weren, ten gunste van de verkeersveiligheid. Bij de besprekingen zijn landbouworganisatie LTO, maar ook de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland betrokken.  De Dorpsraad hoopt dat een oplossing kan worden gevonden door aanpassingen op het deel van de Markerwaardweg tussen de kruising met de Almereweg en de Westerzeedijk (N239).  Dergelijke aanpassingen vereisen dan ook weer een oplossing voor de fietsersoversteekplaats van het Opperdoezer paadje. In juli 2023 heeft de Provincie een bijeenkomst gepland voor betrokken partijen. 

Vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw

Uit de gemeentelijke enquête over een alternatief voor het vreugdevuur op oudejaarsdag is als conclusie getrokken dat het vreugdevuur moet blijven, maar op een andere, nader te bepalen locatie. De gemeente Medemblik heeft vanuit de enquête contacten gelegd met bewoners die willen meedenken. We volgen dit als dorpsraad en houden u op de hoogte.

't Landje en 'Almere'

De dorpsraad is teleurgesteld dat de eigenaar van de woningen van ’t Landje bezig is de leeggekomen woningen van ’t Landje gereed te maken voor verhuur in de vrije sector. Over de gang van zaken rond de bestemmingswijziging en verkoop, waarbij de zienswijze van de Dorpsraad door de gemeente niet is gehonoreerd heeft de dorpsraad ingesproken in de raadscommissie vergadering. Naar aanleiding daarvan heeft een raadslid schriftelijke vragen gesteld aan de betreffende wethouder. Voor de vragen en de beantwoording, zie: https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3f4e8897-5213-4f23-a933-a3adbfdee12f

Voor verbouwing van “Almere” heeft de eigenaar vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Vergrijzing Westfriesland

Nederland vergrijst in snel tempo, Westfriesland is de snelst vergrijzende regio van Nederland. De non-profit organisatie ZZWW (Zorg Zoals de Westfries dat Wil) organiseert bijeenkomsten met een forum waarin een directeur van de Omring, een directeur van de Woonschakel, een Westfriese burgemeester en een kamerlid zitting in namen. Enkele dorpsraadsleden waren daar in het publiek. 
Wat komt er op ons af? Eenzaamheid ligt op de loer, zijn er straks nog mantelzorgers, is de zorg nog betaalbaar, moeten we kiezen voor een andere woonvorm, is de huidige woning levensloopbestendig of veel te groot, moeten we zelf zorg inkopen, wordt de zorg gerobotiseerd? Zie ook https://zzww.nl/

Supermarkt

De dorpsraad is warm voorstander van de komst van bedrijfsactiviteiten met een voor het dorp maatschappelijke functie, in het gebouw van de voormalige supermarkt. Ondanks dat de Dorpsraad slechts beperkte invloed heeft op de gang van zaken die de commerciële activiteiten in het pand aangaan, ondersteunt de Dorpsraad nieuwe initiatieven  die het mogelijk maken dat centrale publieksfuncties als een post(pakket)loket, stomerijpunt, of geldautomaat voor het dorp behouden blijven. 

Vergrijzing Westfriesland

Nederland vergrijst in snel tempo, Westfriesland is de snelst vergrijzende regio van Nederland. De non-profit organisatie ZZWW (Zorg Zoals de Westfries dat Wil) organiseert bijeenkomsten met een forum waarin een directeur van de Omring, een directeur van de Woonschakel, een Westfriese burgemeester en een kamerlid zitting in namen. Enkele dorpsraadsleden waren daar in het publiek. 
Wat komt er op ons af? Eenzaamheid ligt op de loer, zijn er straks nog mantelzorgers, is de zorg nog betaalbaar, moeten we kiezen voor een andere woonvorm, is de huidige woning levensloopbestendig of veel te groot, moeten we zelf zorg inkopen, wordt de zorg gerobotiseerd? Zie ook https://zzww.nl/

Supermarkt

De dorpsraad is warm voorstander van de komst van bedrijfsactiviteiten met voor het dorp maatschappelijke functies, in het gebouw van de voormalige supermarkt. Ondanks dat de Dorpsraad slechts beperkte invloed heeft op de gang van zaken die de commerciële activiteiten in het pand aangaan, ondersteunt de Dorpsraad nieuwe initiatieven  die het mogelijk maken dat centrale publieksfuncties als een post(pakket)loket, stomerijpunt, geldautomaat of dergelijke voorzieningen, voor het dorp behouden blijven, of ontwikkeld worden. 

Ondergrondse vuilcontainers

De afgelopen periode heeft de Dorpsraad, met hulp van een aantal bewoners, gestreefd naar het realiseren van ondergrondse vuilcontainers. Inmiddels hebben de initiatiefnemers het voor elkaar dat in overleg met gemeente en HVC ondergrondse containers zijn geplaatst en kunnen de initiatieven succesvol worden genoemd. 

Over enkele jaren zal de Provincie starten met de reconstructie van de toegang naar Agriport bij de afrit van de A7,. Daarbij ontstaat het risico op sluipverkeer door Twisk en Opperdoes. Een eerste gesprek met de Dorpsraad van Twisk en de Provincie over het tegengaan van sluitverkeer is onlangs geweest.  Partijen hopen door vroegtijdig initiatief de beste oplossing voor de tijdelijke verkeersituatie. De Dorpsraad behartigt de belangen voor Opperdoes.

Verkeersplannen
bottom of page