top of page

NIEUWS
OPPERDOES

icoon - Dorpsraad Opperdoes.png
Nieuws uit de Dorpsraad

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Terugblik op een mooie oudjaarsdag op de Gouw, vooruitblik voor 2024.

Buurtverbinders brengen initiatieven en mensen samen

De gemeente Medemblik heeft woensdag 15 november een informatieve bijeenkomst in de Torenschouw, om iedereen bekend te maken met www.medekernen.nl. Dit is het digitale platform dat gebruikt wordt om lokaal initiatieven, activiteiten, verenigingen, maar vooral ook mensen bij elkaar te brengen.  De bijeenkomst vond in Opperdoes plaats, maar was bedoeld voor inwoners van alle kernen van de gemeente. , De informatie avond was bedoeld om mensen bekend te maken met het platform, maar ook om te kijken of er ook mensen zijn die zich actief in willen zetten in de buurt, om het initiatief te ondersteunen, meer bekendheid aan mijn buurtje.nl te geven, en daarmee mensen op weg te helpen naar activiteiten in de eigen omgeving.

Vervolg bezwaar 't Landje

Tegen het besluit van B&W werd op 31 augustus 2022 bezwaar ingediend. Dit besluit van de bezwaarcommissie volgde, na lang wachten, op 23 mei 2023 met deze schriftelijke bekendmaking. De Dorpsraad is het niet eens met deze uitkomst en betreurt dit besluit van de commissie . Mocht het besluit formeel juridisch al correct genomen zijn, dan nog is door B&W, en nu ook door de bezwaarcommissie, geen blijk gegeven van:

- de in Opperdoes levende gevoelens rond deze bestemmingswijziging 

- het rijksbeleid op het terrein van de ontwikkeling van woningbouw

De Dorpsraad bezint zich op nadere stappen tegen deze gang van zaken.     

Verder in het nieuws:

Stand van zaken verschillende bouwprojecten

Er is vergunning verleend voor de bouw van woningen op het terrein van de oude Zuurkoolfabriek. Projectorganisatie VBM onderzoekt de bouw van woningen tussen de Almereweg en de sloot het Diepke, oostelijk van de Balk en westelijk van de  Oude Stiek. De Dorpsraad is blij met de ontwikkelingen, en hoopt dat ook inwoners van Opperdoes kunnen profiteren van deze woningen in hun woonplaats. 

Dorpsraad betrokken bij verschillende verkeers- en vervoersplannen

De Dorpsraad praat al langer mee over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, waarin zij het tegengaan van doorgaand landbouwverkeer door het dorp, bepleit. Dit hangt onder andere samen met de inrichting van de Markerwaardweg, waarover de provincie gaat. Binnenkort is er nieuw overleg met de Provincie waarvan gehoopt wordt dat dit nieuw perspectief op dit probleem ontstaat. 

Verder is samen met de Dorpsraad van Twisk deelgenomen aan een gesprek over de omleidingsroutes die op langere termijn, waarschijnlijk over 2 jaar,  zullen ontstaan (wanneer de Provincie start met de reconstructie van de toegang naar Agriport bij de afrit van de A7).

 

bottom of page